fbpx
இன்றைய வேலை
Rs.200 இலவச மொபைல் ரீசார்ஜ் - 9% வேலை!
Home / பகத் ஃபூல் சிங் மஹிலா விஸ்வவித்யாலயா ஆட்சேர்ப்பு

பகத் ஃபூல் சிங் மஹிலா விஸ்வவித்யாலயா ஆட்சேர்ப்பு

BPSMV ஆட்சேர்ப்பு - 105 கிளார்க், நூலகர் போஸ்ட்

BPSMV ஆட்சேர்ப்பு - 105 கிளார்க், நூலகர் போஸ்ட்

BPSMV பணியிடங்கள் - பகத் பூல் சிங் மஹில விஸ்வவித்தியாலய சென்னிபட் (ஹரியானா) இல் உள்ள 105 கிளார்க் பதவிக்கு ஊழியர்களைக் காணலாம். ...

மேலும் படிக்க »