fbpx
இன்றைய வேலை
Rs.200 இலவச மொபைல் ரீசார்ஜ் - 9% வேலை!
Home / வாழ்க்கையைப் மூலையில்

வாழ்க்கையைப் மூலையில்

இந்தியானா பல்கலைக்கழகம் கொக்கோமோ (IU Kokomo), இந்தியானா, அமெரிக்கா

இந்தியானா பல்கலைக்கழகம் Kokomo (IU Kokomo): இந்தியானா பல்கலைக்கழகம் Kokomo (IU Kokomo) கோகோமோ அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு பிரபல பல்கலைக்கழகம், இந்தியானா, ...

மேலும் படிக்க »

இண்டியன் வெஸ்லேயன் பல்கலைக்கழகம் (IWU), மரியன், இந்தியானா, அமெரிக்கா

இந்தியானா வெஸ்லியன் பல்கலைக்கழகம் (IWU): இந்தியானா வெஸ்லேயன் பல்கலைக்கழகம் (IWU) அமெரிக்காவின் இந்தியானா, மரியானில் அமைந்துள்ள ஒரு புகழ்பெற்ற பல்கலைக் கழகம் ஆகும். பல்கலைக்கழகம் …

மேலும் படிக்க »

அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியா, க்ரஸன், அலோசியஸ் மவுண்ட் மவுண்ட்

மவுண்ட் அலிசியாஸ் கல்லூரி: அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியா, க்ரெஸ்சனால் அமைந்த ஒரு பிரபல பல்கலைக்கழகம், மவுண்ட் அலோசைஸ் கல்லூரி ஆகும். பல்கலைக்கழகம் நிறுவப்பட்டது ...

மேலும் படிக்க »

கென்னேசா மாநில பல்கலைக்கழகம் (KSU), ஜோர்ஜியா, அமெரிக்கா

கென்னேசா மாநில பல்கலைக்கழகம் (கே.எஸ்.யூ): கென்னேசா மாநில பல்கலைக்கழகம் (கே.எஸ்.யூ) என்பது கென்னேசா, ஜோர்ஜியாவிலுள்ள அமெரிக்காவின் பிரபல பல்கலைக்கழகம் ஆகும். பல்கலைக்கழகம் …

மேலும் படிக்க »

பிரிட்ஜ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் (UB)

ப்ரிட்ஜ்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் (UB): பிரிட்ஜ்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் (UB) என்பது பிரிட்டோப்சொர்ட், கனெக்டிகட்டில் அமைந்துள்ள ஒரு பிரபல பல்கலைக்கழகம் ஆகும். பல்கலைக்கழகம் நிறுவப்பட்டது ...

மேலும் படிக்க »