பீகார்

ERDO ஆட்சேர்ப்பு 13634 DEC, BEC இடுகைகள் www.erdo.in

ERDO ஆட்சேர்ப்பு 13634 DEC, BEC இடுகைகள்

ERDO >> நீங்கள் வேலை தேடுகிறீர்களா? கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு (ERDO) ஆட்சேர்ப்பு 2018 வேலை விண்ணப்பம் வரவேற்கிறது. இந்த வேலைகள் ...

மேலும் படிக்க »

பிஎஸ்பிஎல்சிஎல் ஆட்சேர்ப்பு 2050 ஆபரேட்டர், லீமேன் இடுகைகள் www.bsphcl.bih.nic.in

பிஎஸ்பிஎல்சிஎல் ஆட்சேர்ப்பு 2050 ஆபரேட்டர், லீமேன் இடுகைகள் www.bsphcl.bih.nic.in

BSPHCL >> நீங்கள் வேலை தேடுகிறீர்களா? அரசு பவர் (ஹோல்டிங்) கம்பெனி லிமிடெட் (பிஎஸ்பிசிசிஎல்) பணியமர்த்தல் வேலை விண்ணப்பம் வரவேற்கிறது. இந்த வேலைகள் ...

மேலும் படிக்க »

சுகாதார துறை ஆட்சேர்ப்பு 1585 சிரேஷ்ட குடியுரிமை / வகுப்பு இடுகைகள் health.bih.nic.in

சுகாதார துறை ஆட்சேர்ப்பு 1585 சிரேஷ்ட குடியுரிமை / வகுப்பு இடுகைகள் health.bih.nic.in

உடல்நலம் துறை >> நீங்கள் வேலை தேடுகிறீர்களா? சுகாதார துறை ஆட்சேர்ப்பு XMX வேலை விண்ணப்பம் வரவேற்கிறது. இந்த வேலைகள் ...

மேலும் படிக்க »

ஐ.சி.டி.எஸ்.சி.ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ.சி - எக்ஸ்எம்எல் அன்கன்வாடி உதவிப் பதிவுகள் www.eastchamparan.nic.in

ஐ.சி.டி.எஸ்.சி.ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ.சி - எக்ஸ்எம்எல் அன்கன்வாடி உதவிப் பதிவுகள் www.eastchamparan.nic.in

ICDS >> நீங்கள் ஒரு வேலை தேடுகிறீரா? ஒருங்கிணைந்த குழந்தை மேம்பாட்டு சேவைகள் (ICDS) பணியமர்த்தல் 2018 வேலை விண்ணப்பம் வரவேற்கிறது. இந்த வேலைகள் ...

மேலும் படிக்க »

பஞ்சாயத்து ராஜ் டிபார்ட்மென்ட் எக்ஸ்எம்எல் அசிஸ்டென்ட் இடுகைகள் www.biharprd.bih.nic.in

பஞ்சாயத்து ராஜ் டிபார்ட்மென்ட் எக்ஸ்எம்எல் அசிஸ்டண்ட் இடுகைகள்

பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை >> நீங்கள் ஒரு வேலை தேடுகிறீரா? பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை ஆட்சேர்ப்பு 2018 வேலை விண்ணப்பம் வரவேற்கிறது. இந்த வேலைகள் ...

மேலும் படிக்க »