முகப்பு / சட்லுஜ் ஜால் வித்யுத் நிகாம் லிமிடெட் (SJVN)

சட்லுஜ் ஜால் வித்யுத் நிகாம் லிமிடெட் (SJVN)

எஸ்.ஜே.வி.என் என்.எஸ்.சி.

எஸ்.ஜே.வி.என் என்.எஸ்.சி.

SJVN >> நீங்கள் வேலை தேடுகிறீரா? சட்லுஜ் ஜால் வித்யுத் நிகாம் லிமிடெட் (எஸ்.ஜே.வி.என்) ஆட்சேர்ப்பு XMSX வேலை விண்ணப்பத்தை வரவேற்கிறது. இந்த வேலைகள் ...

மேலும் படிக்க »
வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும்