fbpx
இன்றைய வேலை
Rs.200 இலவச மொபைல் ரீசார்ஜ் - 9% வேலை!
முகப்பு / யூனியன் பொது சேவை ஆணையம் (யுபிஎஸ்சி)

யூனியன் பொது சேவை ஆணையம் (யுபிஎஸ்சி)

யு.பி.எஸ்.சி. ஆட்சேர்ப்பு - NDA பரீட்சை 392 இடுகைகள்

யு.பி.எஸ்.சி. ஆட்சேர்ப்பு - NDA பரீட்சை 392 இடுகைகள்

யு.பி.எஸ்.சி. ஆட்சேர்ப்பு - யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் ஆணைக்குழு ஆட்சேர்ப்பு அனைத்து ஓவர்சில் XXX என்டிஏ பதவியின் பதவிக்கு ஊழியர்களைக் கண்டறியிறது ...

மேலும் படிக்க »

யு.பி.எஸ்.சி. ஆட்சேர்ப்பு நிறுவனம் பொறியாளர் பதவிகள் www.upsc.gov.in

யு.பி.எஸ்.சி.

யுபிஎஸ்சி >> நீங்கள் வேலை தேடுகிறீர்களா? யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் (யுபிஎஸ்சி) ஆட்சேர்ப்பு 2018 வேலை விண்ணப்பத்தை வரவேற்கிறது. இந்த வேலைகள் ...

மேலும் படிக்க »

UPSC பணியமர்த்தல் AE, அதிகாரி இடுகைகள் www.upsc.gov.in

யுபிஎஸ்சி ஆட்சேர்ப்பு AE, அதிகாரி இடுகைகள்

யுபிஎஸ்சி >> நீங்கள் வேலை தேடுகிறீர்களா? யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் (யுபிஎஸ்சி) ஆட்சேர்ப்பு 2018 வேலை விண்ணப்பத்தை வரவேற்கிறது. இந்த வேலைகள் ...

மேலும் படிக்க »

UPSC பணியமர்த்தல் பல்வேறு தொழில்நுட்ப, அதிகாரி இடுகைகள் www.upsc.gov.in

யுபிஎஸ்ஸின் பல்வேறு தொழில்நுட்ப, அதிகாரி இடுகைகள்

யுபிஎஸ்சி >> நீங்கள் வேலை தேடுகிறீர்களா? யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் (யுபிஎஸ்சி) ஆட்சேர்ப்பு 2018 வேலை விண்ணப்பத்தை வரவேற்கிறது. இந்த வேலைகள் ...

மேலும் படிக்க »

யூ.பி.எஸ்.சி. ஆட்சேர்ப்பு பல அதிகாரி இடுகைகள் www.upsc.gov.in

யூ.பி.எஸ்.சி. ஆட்சேர்ப்பு பல அதிகாரி இடுகைகள் www.upsc.gov.in

யுபிஎஸ்சி >> நீங்கள் வேலை தேடுகிறீர்களா? யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் (யுபிஎஸ்சி) ஆட்சேர்ப்பு 2018 வேலை விண்ணப்பத்தை வரவேற்கிறது. இந்த வேலைகள் ...

மேலும் படிக்க »